Kursy i szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy - Poznań

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zapytaj o kurs

Cel kursu:

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników Państwowej Straży Pożarnej do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich zespołom ratownictwa medycznego.

Sylwetka absolwenta - po ukończeniu kursu słuchacz powinien:

Warunki przyjęcia na kurs:

Na kurs mogą być przyjęci strażacy Państwowej Straży Pożarnej w służbie przygotowawczej, kandydackiej lub służbie stałej.

W kursie mogą uczestniczyć również osoby kierowane na szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent kursu uzyskuje tytuł ratownika

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

+48 505 184 202
wyślij zapytanie

Przeprowadzamy kursy i szkolenia zawodowe dla firm z miast z województwa wielkopolskiego.

Pozycjonowanie i reklama w Google: widoczni
Widoczni