Kursy i szkolenia na suwnice sterowane poziome - Poznań

Kursy na suwnice sterowane poziome

Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego (kategoria II S).

Egzamin UDT

Zapytaj o kurs

Cel kursu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo.

Szkolenie kierowane jest do osób zamierzających podjąć pracę na stanowisku obsługującego suwnice lub pracowników zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Kurs obejmuje:

Uprawnienia:

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozom Technicznego. Po wyniku pozytywnym egzaminu słuchacze otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego- Kategoria II S. Ponadto uprawnienia wydawane przez UDT pozwalają na obsługę suwnic przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz na wykonywanie zawodu suwnicowego za granicą (możliwość uzyskania certyfikatu UDT w języku angielskim).

Wymagania dotyczące kandydata / słuchacza:

Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z odpowiednim stanem zdrowia, potwierdzonym stosownym świadectwem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku obsługi suwnicy, legitymujące się wykształceniem minimum gimnazjalnym lub 8-letnią szkołą podstawową

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

+48 505 184 202
wyślij zapytanie

Przeprowadzamy kursy i szkolenia zawodowe dla firm z miast z województwa wielkopolskiego.

Pozycjonowanie i reklama w Google: widoczni
Widoczni