Kursy i szkolenia BHP - Poznań

Szkolenia i kursy BHP

Firma LO&CON Ośrodek Kształcenia Kursowego ze Śremu koło Poznania oferuje Państwu szeroki wybór szkoleń zawodowych dla firm oraz klientów indywidualnych. Naszym klientom proponujemy między innymi szkolenia BHP (wstępne i okresowe). Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów. Oferujemy Państwu także usługi nadzoru i doradztwa BHP oraz PPOŻ.

Zapytaj o kurs lub ZADZWOŃ 505 184 202

Szkolenia BHP dla pracowników

Oferowane przez LO&CON szkolenie BHP obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Podczas zajęć kursanci nabywają wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

Kurs BHP - teoria i praktyka

Polecane przez nas kursy BHP dzielą się na część teoretyczną oraz praktyczną. Nasi kursanci nie tylko poznają aktualnie obowiązuję przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykwalifikowani instruktorzy LO&CON przekażą Państwu także wiedzę i umiejętności praktyczne, między innymi z zakresu pierwszej pomocy.

Kursy BHP, dostępne między innymi dla mieszkańców Poznania, obejmuje szereg zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy. W czasie zajęć kursanci poznają regulacje prawne dotyczące szkolenia okresowego BHP:

Podczas szkolenia stanowiskowego BHP kursanci nabędą wiedzę oraz kwalifikacje z zakresu przestrzegania higieny i bezpieczeństwa pracy. Poznają odpowiednie przepisy prawne oraz dowiedzą się, jak postępować w razie wypadku czy wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy. Zaznajomią się także z zasadami tworzenia i organizowania stanowisk pracy. Tak żeby stanowisko pracy było nie tylko bezpieczne, ale też ergonomiczne. Podczas kursu BHP słuchacze poznają również zagrożenia charakterystyczne dla poszczególnych stanowisk wykonywania pracy. Dowiedzą się, jak im zapobiegać oraz co robić, gdy już do nich dojdzie.

Ukończenie szkolenia BHP pozwala na prawidłową i skuteczną identyfikację czynników szkodliwych dla zdrowia, jakie mogą występować w miejscu pracy.

Nasze kursy BHP obejmują również takie zagadnienia, jak:

Uprawnienia i szkolenia z zakresu BHP

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursów BHP dla pracodawców oraz klientów indywidualnych. Dzięki nim zdobędą Państwo, lub Państwa pracownicy, kwalifikacje oraz uprawnienia z zakresu kształtowania higieny i bezpiecznych warunków pracy.

Cel kursu BHP:

Celem kursu z poniższych szkoleń jest nabycie bądź aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Kurs BHP obejmuje:

 1. Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno biurowych
  • wybrane regulacje prawne z zakresu bhp
  • postęp w zakresie zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  • problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii
  • zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 2. Szkolenie BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • regulacje prawne z zakresu bhp
  • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
  • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
  • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
 3. Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców l innych osób kierujących pracownikami
  • wybrane regulacje prawne z zakresu bhp
  • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
  • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
  • organizacja i metodyka szkolenia wzakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
  • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
  • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
 4. Szkolenie okresowe pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz okresowe dla służby bhp
  • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa l higieny pracy popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
  • ocenę miejsca zdarzenia
  • korzystanie z zabezpieczeń
  • ocenę wstępną poszkodowanego
  • resuscytację krążeniowo-oddechową
  • postępowanie przy poważnych krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa, zadławieniach
  • bezpieczną pozycję ułożenia poszkodowanego
  • łańcuch przeżycia

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

+48 505 184 202
wyślij zapytanie


Przeprowadzamy kursy i szkolenia zawodowe dla firm z miast z województwa wielkopolskiego.

Pozycjonowanie i reklama w Google: widoczni
Widoczni